Phương hướng và mục tiêu

Phương hướng và mục tiêu

  Được thành lập bởi sự cố gắng không ngừng của những thành viên sáng lập là những thuyền viên đã làm việc trên các tàu trong nước và quốc tế. Mặc dù bước đầu gặp phải một số khó khăn nhưng toàn thể CB-CNV luôn nỗ lực cố gắng với
mong muốn xây dựng lên một mái nhà chung,
tin cậy cho Thuyền viên và là điểm đến của các Công ty chủ tàu. Với những cố gắng ấy Công ty CP TM&DV Hàng hải Tân Thành Hưng dần khẳng định định được khả năng của mình qua những hợp đồng đã được ký kết, đội ngũ thuyền viên đã làm việc trên những tàu trong và ngoài nước. Nhưng chỉ như vậy thôi chưa đủ, Bên cạnh việc tiếp tục phát triển thêm các đối tác thì Công ty cũng tăng cường việc tiếp nhận và đào tạo thuyền viên để đảm bảo tính bền vững và lâu dài trong hoạt động đào tạo và cung ứng thuyền viên của Công ty.
Nắm được tầm quan trọng trong việc phát triển đồng bộ và toàn diện, Công ty đã sớm xúc tiến và đưa vào hoạt động các nghành nghề dịch vụ hàng hải và luôn là điểm thu hút sự cộng tác của các cá nhân và tổ chức. Với phương hướng hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả và có năng lực, Công ty luôn củng cố và phát triển tổ chức nhằm đáp ứng được với sự phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ nền kinh tế đang phục hồi mạnh như hiện nay. Công ty hướng tới mục tiêu đạt được niềm tin cao nhất của tất cả các đối tác trong và ngoài nước, là mái nhà chung cho Thuyền viên Việt Nam phát triển vững mạnh tương xứng với tiềm năng của mình 

===============================================================================
SUMASER INTERNATIONAL
G JOINT STOCK COMPANY  - SUMASER.JSC 
Address: 5th Fl, No. 5A Vo Thi Sau Str.- Ngo Quyen Dist. - Hai Phong City - Viet Nam.
Tel +84.31.3686895 Fax: +84.31.3686897
Email: Sumaser@sumaser.vn  
Website: http://www.sumaser.vn