Cẩm nang việc làm

NẾU BẠN LÀ ĐẠI PHÓ

NẾU BẠN LÀ ĐẠI PHÓ Đại phó(chief officer) hay còn gọi là Thuyền phó nhất