Tin Công ty

Chương trình đào tạo cập nhật Anh Văn và chuyên môn

      Sau hai đợt đưa thuyền viên sang làm việc cho khối tàu dịch vụ cảng tại Đài Loan, Công ty đã nhận được nhiều những ý kiến đánh giá thiết thực từ chủ tàu. Trong đó có những lời khen ngợi, động viên về ý thức làm việc cũng như khả năng đáp ứng

cao các yêu cầu của công việc. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến đóng góp vô cùng bổ ích nhằm phát triển khả năng toàn diện của thuyền viên Công ty phù hợp với công việc và lối sống trên tàu nước ngoài. Trong những ý kiến đó, Chủ tàu nhấn mạnh đến khả năng ngoại ngữ của thuyền viên Công ty trong công việc. Mặc dù thuyền viên của chúng ta nắm bắt công việc nhanh hơn hẳn so với thuyền viên Indonesia, Myanma hay Malaysia nhưng khả năng ngoại ngữ lại hạn chế làm ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển năng lực cá nhân. Chủ tàu đề nghị Công ty đào tạo thêm ngoại ngữ và trao đổi thêm với thuyền viên về cung cách làm việc trên các tàu nước ngoài nhằm giúp cho thuyền viên Công ty không còn sự lúng túng, sai sót trong công việc.