Bộ phận boong

NẾU BẠN LÀ PHÓ HAI

Nếu bạn là Thuyền Phó 2 Bạn là thuyền phó 2 (Second Officer). Là một trong 2 Sĩ quan Boong vận hành(Deck Officer) trên tàu

. Bạn làm theo lệnh của Thuyền trưởng khi đi ca biển. Và theo lệnh của Đại phó khi đi ca bờ. Vậy công việc cụ thể của bạn là gì?

Công việc cụ thể của bạn là:

1. Trực ca biển

Trực biển từ 12 giờ đến 24 giờ và từ 00 giờ đến 04 giờ. Có mặt trên Buồng Lái trước giờ nhận ca. Gìn giữ an toàn hoạt động tàu trong thời gian đi ca. Thúc đẩy thủy thủ tăng cường cảnh giới, Thực hiện định kì kiểm tra an toàn quanh tàu. Phải ghi nhật kí trong ca. Gọi thuyền trưởng bất kì lúc nào khi cảm thấy nghi ngại. Gọi người thay ca trước 15 phút.

2. Thu thập và báo cáo số liệu buổi trưa (noon report)

Phải ghi vào sổ theo dõi số liệu hoạt động tàu mỗi buổi trưa (noon report record). Đồng thời gửi các số liệu đó về công ty. Các số liệu đó bao gồm: hướng tàu, tốc độ, hướng và sức gió, tình trạng sóng biển, lượng mây, lượng dự trữ còn lại trên tàu (ROB) (nước ngọt, nhiên liệu), quảng đường đã qua, quảng đường còn lại, dự kiến thời gian đến cảng…

3. Trực ca bờ

Khi trực ca bờ, vị trí của bạn là trên Boong tàu. Phải chú ý an toàn con tàu về chống cháy, nổ. Chú ý ánh sáng trên boong và cầu thang lên xuống tàu về đêm. Chú ý tình trạng dây buộc tàu căng hay chùng. Điều chỉnh dây buộc tàu khi cần thiết. Chú ý an toàn cho thuyền viên làm việc trên cao, ngoài mạn tàu. Chú ý an toàn ô nhiễm rác thải, nước thải, dầu thải…. Ngăn chặn người không nhiệm vụ lên tàu. Theo dõi và ghi nhật kí liên quan đến hoạt động tàu.

4. Trực ca làm hàng

Vị trí của bạn là trên boong tàu và hầm hàng. Phải chú ý an toàn chống cháy, nổ trong thời gian làm hàng. Phải sẵn sàng phục vụ làm hàng như: cung cấp ánh sáng, thông gió, nâng hạ cần cẩu, đóng mở hầm hàng. Phải nắm vững sơ đồ làm hàng. Kế hoạch làm hàng trong ca. Và chủng loại hàng cần xếp dỡ. Phải theo dõi mọi hoạt động tàu liên quan đến làm hàng và ghi nhật kí đầy đủ

5. Phụ trách làm dây sau Lái

Khi tàu làm dây, vị trí của bạn ở sau lái. Trước khi làm dây, phải nhắc nhở thủy thủ chuẩn bị đệm, dây ném và dây bốt. Phải chuẩn bị dây sẵn sàng để kéo về hay đưa lên bờ. Phải chú ý an toàn và nhắc nhở mọi người về an toàn. Luôn liên hệ với buồng lái và báo cáo kịp thời tình trạng tàu và dây buộc tàu.

6. Tu chỉnh hải đồ và ấn phẩm hàng hải

Phải lập sổ theo dõi tu chỉnh hải đồ và ấn phẩm hàng hải. Phải thu thập các số liệu trong thông báo hàng hải (notice to mariners) để tu chỉnh hải đồ và các ấn phẩm hàng hải kịp thời.

7. Chuẩn bị kế hoạch hành trình

Trước mỗi hành trình, phải kiểm tra tình trạng trang thiết bị buồng lái và ấn phẩm hàng hải. Phải lập kế hoạch hành trình (voyage plan/ pass plan). Chuẩn bị hải đồ và kẻ đường đi trên hải đồ. Chuẩn bị sẵn các tài liệu tham khảo liên quan đến hành trình như: hàng hải chỉ nam(pilot book/ sailing dỉrections), danh mục đèn (list of lights), bảng thủy triều (tide tables), các trạm liên lạc (coast stations), thông tin thời tiết (weather information)…

8. Quản lí thiết bị và ấn phẩm hàng hải Buồng Lái

Phải lập sổ theo dõi danh mục các thiết bị buồng lái và các ấn phẩm hàng hải. Phải lập sổ theo dõi bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị. Phải dán bên cạnh thiết bị bảng tóm lượt các bước hoạt động. Phải định kì kiểm kê chúng. Phải phát hiện các khiếm khuyết của chúng để khắc phục hay bổ sung kịp thời.

9. Quản lí vật tư buồng lái

Phải lập sổ theo dõi vật tư phụ tùng buồng lái. Phải lập danh mục phụ tùng tối thiểu cho từng thiết bị. Phải duy trì lượng vật tư tối thiểu trên tàu. Phải kiểm tra vật tư định kì và thông báo kết quả cho Đại phó.

Là thuyền phó 2, sắp trở thành Sĩ quan quản lí, điều bạn cần suy nghĩ là : Tôi sẽ làm gì khi là Sĩ quan quản lí.