Bộ phận boong

NẾU BẠN LÀ THỦY THỦ OS

Chức danh OS Nếu bạn là O.S, đích thị bạn mới đi tàu. Bạn sẽ là thành viên của bộ phận Boong. Việc của bạn là làm theo lệnh của Đại phó(chief officer), các Sĩ quan trực ca(duty officers), Thủy thủy trưởng(boatswain) và Thủy thủ lái(able seaman)

. Làm theo lệnh, không phải là việc dễ chịu. Vậy O.S sẽ làm những gì?
Bạn có thể được phân công phụ ca hay tham gia công việc làm hàng. Tham gia làm dây ở Mũi-Lái khi tàu ra vào bến. Tham gia bảo quản, bảo dưỡng tàu, thiết bị của bộ phận Boong…
Vì bạn là O.S nên bạn luôn đóng vai trò là phụ giúp. Đã là “phụ giúp” thì không tránh khỏi lúng túng mỗi khi bị người khác “sai vặt”. Bởi vậy, bạn cần tìm hiểu công việc càng nhiều càng tốt để có lúc “bị sai vặt” mà dùng.
 Nếu bạn là phụ ca hành hải, vị trí của bạn là trên buồng lái. Bạn phải biết : Nơi bật đèn hành lang. Nơi bật đèn chiếu sáng mặt Boong. Nơi bật đèn hành trình. Nơi bật đèn neo mũi-lái. Nơi bật đèn mất chủ động, nơi bật còi… Biết tìm cờ xin hoa tiêu(chữ G). tìm cờ hoa tiêu(chữ H). Tìm cờ tên tàu(các chữ cái ứng với hô hiệu của tàu). Tìm cờ xin kiểm dịch(chữ Q). Tìm cờ cảnh báo tàu có chất dễ cháy hay đang nhận dầu(chữ B)… Biết kéo 2 bóng tròn đen trên cột trên buồng lái ngay sau khi tàu mất chủ động. Bạn phải tìm xem trên tàu có bao nhiêu két nước dằn, két nước ngọt, có bao nhiêu hầm hàng. Dò dẫm xem vị trí các lỗ đo nước dằn, nước ngọt ở đâu, lỗ đo nước bẩn hầm hàng ở đâu. Hãy tìm xem cầu thang hoa tiêu để chỗ nào? Lưới bảo vệ cầu thang mạn cất ở đâu? Thế nào là tàu đang chạy từ phải sang trái, từ trái sang phải hay là đang cùng chiều, đang đối hướng? Tập quan sát và hiểu ý nghĩa tín hiệu đèn, còi phát ra từ tàu khác.
Nếu bạn tham gia phụ ca làm hàng, vị trí của bạn là ngoài boong tàu và quanh khu vực hầm hàng. Bạn phải tìm hiểu : cách chuẩn bị đóng-mở hầm hàng. Nơi treo và cất giữ đèn làm hàng(cargo light). Nơi bật và tắt quạt thông gió hầm hàng. Lối lên, xuống mỗi hầm hàng. Những tại nạn có thể xảy ra khi tàu làm hàng. Cách chuẩn bị cần cẩu trước khi làm hàng. Cách khởi động máy tời cẩu. Cách chằng buộc hầm hàng và cần cẩu trước khi tàu rời bến…
Nếu bạn tham gia phụ giúp làm dây ra vào cầu, vị trí của bạn là ở Mũi tàu hay Lái tàu, tùy theo sự phân công của Đại phó. Bạn phải biết: dây ném, đệm va, bốt dây… để ở đâu? Các tay trang điều khiển tờ neo, tời dây nằm chỗ nào? Dây ở trống nào sẽ thích hợp làm dây dọc, dây ở trống nào thích hợp làm dây chéo, dây ở trống nào thích hợp làm dây ngang. Vị trí mở van nước rửa neo ở chỗ nào?
Nếu bạn tham gia phụ giúp bảo dưỡng tàu và thiết bị, vị trí của bạn tất nhiên là ở hiện trường. Bạn phải biết: vị trí kho sơn, kho thủy thủ trưởng. Nơi lấy bút sơn. Nơi lấy dây và ca-bản. Nơi lấy dụng cụ gõ rỉ, dây an toàn. Nơi lấy các bơm mỡ. Vị trí các vú mỡ cần bơm trên tàu…