Bộ phận máy

NẾU BẠN LÀ THỢ MÁY

Nếu bạn là chấm dầu(OILER) Trước khi là Chấm dầu(Oiler), bạn phải là người Lau máy (Wiper). Máy có sạch, thiết bị hoạt động mới an toàn.

Thời gian làm người Lau máy, bạn sẽ biết buồng máy có thiết bị gì, và sẽ làm gì để duy trì thiết bị hoạt động. Khi trở thành Chấm dầu(Oiler), bạn đã qua thời gian lau máy và đã có bằng trực ca. Tức là bạn có thể đi ca độc lập dưới sự chỉ đạo của Máy hai, Sĩ quan máy trực ca. Và Thợ cả(No.1 Oiler) khi tham gia bảo quản. Vậy công việc cụ thể của bạn là gì?

Công việc cụ thể là:

1. Tham gia trực ca biển
Dù máy hoạt động chế độ MO(không người trực ca), vẫn cần quan tâm đến hoạt động của thiết bị. Bạn phải đi lại trong buồng máy để giám sát các thiết bị đang hoạt động và quan sát an toàn chung của buồng máy. Phải sử dụng ngũ giác để giám sát hoạt động thiết bị. Có sự rò rỉ dầu, nước, khí, hơi… không?. Có nghe tiếng động lạ không?. Có ngửi mùi không bình thường không?. Có nếm vị nước đó khác lạ không?. Có cảm nhận nhiệt độ ở đó bất thường không?Bạn phải biết nhìn chỗ nào, nghe ở đâu, ngửi mùi gì, nếm nước gì và sờ ra sao. Có như vậy, bạn mới có thể đi ca độc lập được. Là một Chấm dầu độc lập, bạn còn phải biết đọc và ghi chép các thông số hoạt động của thiết bị. Bạn phải biết thông số đó là gì? Xem hay đo đạc ở chỗ nào? Thế nào là thông số bình thường. Thế nào là cao. Thế nào là thấp . Khi nào thì phải cảnh báo cho Sĩ quan trực ca…Chu kì đọc hay quan sát là bao lâu.

2. Tham gia trực ca bờ
Tàu nằm trong cầu, hay vụng neo đậu, bạn sẽ tham gia trực ca bờ. Ngoài công việc duy trì hoạt động các thiết bị trong buồng máy, bạn còn phải đáp ứng yêu cầu hoạt động trên boong. Bạn phải biết bơm nước bẩn hầm hàng, nước bẩn buồng máy, nước dằn tàu. Biết rõ qui định về ngăn ngừa ô nhiễm trong cảng. Biết xử lí nước bẩn hầm hàng, nước bẩn buồng máy, nước dằn tàu theo yêu cầu của Sĩ quan trực ca. Bạn phải biết cung cấp điện tời cẩu, tời neo… và cắt điện theo yêu cầu của Sĩ quan trực ca.

3. Tham gia bảo quản thiết bị máy móc trên tàu
Bạn phải tham gia bảo dưỡng các thiết bị khi yêu cầu. Phải hiểu rõ thứ tự và qui trình khi tháo lắp thiết bị. Biết lựa chọn các dụng cụ thông thường và dụng cụ chuyên dụng trước khi tháo lắp từng thiết bị. Nhận biết và cung cấp kịp thời cho Sĩ quan sửa chữa hay Thợ cả những dụng cụ cần thiết.

4. Tham gia giải quyết sự cố đột xuất
Khi buồng máy có sự cố đột xuất, bạn phải có mặt kịp thời, không phân biệt là thời gian trong ca hay thời gian nghỉ ngơi của bạn. Phải phối kết hợp với Chấm dầu đương ca và Sĩ quan trực ca để giải quyết các sự cố. Khi có lệnh của Sĩ quan cấp cao hơn, bạn mới được phép rời hiện trường sự cố..

5. Phải gọi ngay Sĩ quan trực ca hay Máy trưởng khi cảm thấy nghi ngại

Hễ cảm thấy nghi ngại, bạn phải gọi ngay cho Sĩ quan trực ca hay Máy trưởng, hay các Sĩ quan máy khác(khi cần). Những trường hợp cần gọi là :

- Tiếng động bất thường

- Mùi, vị bất thường

- Sự rò rỉ bất thường

- Nhiệt độ bất thường

- Báo động mức nước bẩn buồng máy cao(la-canh buồng máy)

- Các báo động quan trọng khác

- Những bất thường khác không rõ nguyên nhân

Tuy chỉ là Chấm dầu, song bạn là tai mắt của Sĩ quan trực ca. Sự ứng phó sự cố kịp thời của bạn, sẽ mang lại bình yên cho con tàu.