Bộ phận máy

NẾU BẠN LÀ MÁY BA

Nếu bạn là Máy ba Bạn là Máy ba (máy 2 cũ), là Sĩ quan máy vận hành. Bạn làm theo lệnh của Máy trưởng, Máy 2. Vậy công việc Máy ba gồm những gì?

Công việc cùa Máy ba là:

1. Thực hiện nhiệm vụ của Sĩ quan máy vận hành (operational Officer)

Là Sĩ quan vận hành, trước hết bạn phải biết vận hành các thiết bị thuộc phạm máy quản lí. Nó bao gồm máy chính (M/E). Máy đèn(G/E). Nồi hơi(Boiler). Máy nén gió(Air Compressor). Các bơm(pumps). Máy lọc dầu( Purifier). Máy phân li dầu nước(Oily water separator). Máy lạnh, máy điều hoà. Máy thực phẩm và các máy phụ liên quan khác.

Biết cách nhận dầu vào các két. Tính toán lượng dầu trong két. Theo dõi lượng tiêu thụ hàng ngày. Biết xử lí nước nồi hơi, nước làm mát. Biết hoà tải hay ngắt tải các thiết bị điện. Biết đo đạc các thông số liên quan đến điện như điện trở, điện áp, dòng điện, độ cách điện…Biết cung cấp hay cắt điện các khu vực tiêu thụ. Biết xử lí khẩn cấp các trường hợp vượt tải, vượt tốc…

2. Thực hiện công việc Sĩ quan trực ca hành hải (navigation watch)

Thông thưởng, ca trực của máy 3 từ 00 giờ đến 04 giờ và từ 12 giờ đến 16 giờ . Công việc là duy trì hoạt động an toàn thiết bị. Nếu buồng máy hoạt động theo hệ thống MO(không cần người trực ca), bạn sẽ làm việc theo giờ hành chính. Ban ngày, tham gia công việc bảo dưỡng các thiết bị theo kế hoạch của Máy trưởng và máy 2. Ban đêm, chuyển công tắc trực báo động về phòng mình và để trực khi có báo động.

3. Thực hiện công việc Sĩ quan trực ca bờ (in port watch)

Là duy trì hoạt động các thiết bị an toàn, và phục vụ các hoạt động máy móc trên Boong. Bao gồm cấp điện cần cẩu, điện tời neo, tời dây. Bơm nước dằn các két. Bơm nước bẩn hầm hàng. Bơm nước cứu hoả…Hay làm các công việc cụ thể khác do Máy 2 phân công.

4. Có mặt trong buồng máy mỗi khi tàu điều động(maneuver)

Mỗi khi tàu điều động ra, vào bến hay ra vào cảng, bạn phải có mặt trong buồng máy. Công việc của bạn là chuẩn bị máy, thử tay chuông, chỉnh đồng hồ, ghi nhật kí…

5. Chịu trách nhiệm quản lí trực tiếp các thiết bị cụ thể

Công việc của Máy 3 và các thiết bị Máy 3 phụ trách sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng Chủ tàu . Dưới đây là qui định của Chủ tàu NISSHO Nhật bản(tham khảo):

- Nồi hơi (VN, máy tư) kể cả thiết bị và bơm đốt dầu bẩn

- Máy móc thiết bị liên quan đến hệ thống cấp, làm ngưng, đun nóng nước (VN.máy 2)

- Máy phát điện và thiết bị liên quan

- Hệ thống cung cấp gió nén và thiết bị liên quan

- Hệ thống khí trơ

- Hệ thống chưng cấp nước ngọt và thiết bị liên quan (VN,máy 2)

6. Theo dõi tiêu thụ nhiên liệu trên tàu

Phải lập sổ theo dõi tiêu thụ nhiên liệu (FO/DO) của các thiết bị hàng chuyến. Lập sổ theo dõi tiếp nhận nhiên liệu trên tàu (VN)

7. Thực hiện công việc bảo dưỡng thiết bị

- Máy 3 phải bảo dưỡng các thiết bị do mình quản lí  hàng ngày. Bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch do Máy trưởng đã duyệt (Planed maintenance items)

8. Quản lí, sử dụng, dự trù vật tư liên quan đến thiết bị quản lí

-  Máy Ba phải liệt kê danh mục vật tư dự trữ của từng thiết bị mình quản lí (tham khảo tài liệu hướng dẫn hoạt động thiết bị ) và liệt kê hạng mục dự trữ tối thiểu của thiết bị đó(tham khảo phần Spare Item onboard ).

-  Theo dõi số lượng vật tư tiêu thụ liên quan đến thiết bị mình quản lí trên tàu

-  Lập yêu cầu vật tư bổ sung gửi cho Máy 2 để cung cấp vật tư kịp thời