Bộ phận boong
     Thuyền trưởng là Chỉ huy cao nhất trên tàu. Là người đại diện cho quyền lợi của Chủ tàu. Thuyền trưởng chỉ huy con tàu bằng mệnh lệnh, dựa trên nội qui của tàu, chính sách công ty và luật lệ hiện hành. Vậy Thuyền trưởng quản lí những gì?
Nếu bạn là Cấp dưỡng Người ta cứ tưởng, chỉ mỗi Thuyền trưởng là người quan trọng. Có thể, nhưng không phải hoàn toàn. Vậy ai là người quan trọng tiếp theo? Đó là “Cấp dưỡng-Cook”.
Nếu bạn là Thuyền Phó 2 Bạn là thuyền phó 2 (Second Officer). Là một trong 2 Sĩ quan Boong vận hành(Deck Officer) trên tàu
Chức danh OS Nếu bạn là O.S, đích thị bạn mới đi tàu. Bạn sẽ là thành viên của bộ phận Boong. Việc của bạn là làm theo lệnh của Đại phó(chief officer), các Sĩ quan trực ca(duty officers), Thủy thủy trưởng(boatswain) và Thủy thủ lái(able seaman)
Nếu bạn là thuỷ thủ(AB) Nếu bạn là thủy thủ lái(A.B), bạn phải làm theo lệnh của Đại phó(chief officer), Sĩ quan trực ca(duty officer), và Thủy thủ trưởng(boatswain).
Nếu bạn là Thuyền Phó 3 Bạn là phó 3, có bằng Sĩ quan Boong. Bạn là Sĩ quan vận hành . Là người giúp việc cho Thuyền trưởng và Đại phó.
NẾU BẠN LÀ ĐẠI PHÓ Đại phó(chief officer) hay còn gọi là Thuyền phó nhất
Trang:[1] 1