Bộ phận máy
Nếu bạn là chấm dầu(OILER) Trước khi là Chấm dầu(Oiler), bạn phải là người Lau máy (Wiper). Máy có sạch, thiết bị hoạt động mới an toàn.

Nếu bạn là Máy tư Máy tư(hay gọi là máy ba trước kia) là một trong 3 Sĩ quan máy dưới quyền quản lí của Máy truởng(C/E). Máy tư là Sĩ quan vận

Nếu bạn là Máy hai Máy 2- Second Engineer (Máy nhất cũ) là Sĩ quan quản lí thuộc Bộ phận Máy. Là người giúp việc và sẵn sàng thay thế Máy

Nếu bạn là Thợ cả Bạn là thợ cả (No.1 Oiler/ Mechanist), nhóm trưởng nhóm chấm dầu.

Nếu bạn là Máy ba Bạn là Máy ba (máy 2 cũ), là Sĩ quan máy vận hành. Bạn làm theo lệnh của Máy trưởng, Máy 2. Vậy công việc Máy ba gồm những gì?

1/ Quản lí Thuyền viên Máy trưởng sẽ quản lí toàn bộ nhân lực Bộ phận Máy.
Trang:[1] 1